Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder
Menighedsrådsmøde

NYHEDSBREV DEC. 2020

Nye vejledninger og borgerinformation

Tre nye vejledninger

  • Vejledning om honorar og skattefri godtgørelse
  • vejledning om indmeldelse i og medlemskab af folkekirke
  • vejledning om menighedsrådsarbejde

I Juridisk Afdeling bestræber vi os på at lave vejledninger, når vi finder ud af, at der er et behov for det. Det seneste halve år er vi ofte blevet mødt med spørgsmål om honorar og godtgørelse til menighedsrådsmedlemmer, ligesom spørgsmål om valgret og valgbarhed i forbindelse med menighedsrådsvalget har gjort det tydeligt, at der manglede en vejledning om indmeldelse i folkekirken. Endeligt er der efter menighedsrådsvalget behov at sætte særligt fokus på menighedsrådets arbejde. Vi har derfor udarbejdet tre nye vejledninger, som vi håber, I kan få god gavn af.

Alle vejledningerne finder I på Juridisk Afdelings hjemmeside ved at trykke her.

Opdatering af vores udsendte materiale

Juridisk Afdeling foretager efter en fast plan en gennemgang af vores udsendte materiale for at sikre, at materialet er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Afdelingen har senest opdateret følgende:

  • Vejledning om klager over afgørelser i sager vedrørende kirkegården
  • Vejledning om flytning af urner
  • Vejledning om tyverisikring i kirker
  • Vejledning om brandsikkerhed i kirker

Vejledningerne finder I på vores hjemmeside ved at trykke her.

Ny borgerinformation på Juridisk Afdelings hjemmeside

Juridisk Afdeling bliver ofte kontaktet af privatpersoner, som ønsker vejledning om askedeling og urnenedsættelser på privat grund. Derfor har vi på vores hjemmeside lavet generel vejledning om dette. Hvis I bliver spurgt til det, kan I bare henvise til det – alle kan gå ind og kigge på vores hjemmeside.

I finder borgerinformationen på vores hjemmeside ved at trykke her.

Velkommen til alle nye menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2020 er de fleste steder veloverstået, og menighedsrådene har konstitueret sig og er allerede godt i gang med arbejdet. Nye medlemmer er ved at finde sig til rette i den nye rolle, og vi har allerede snakket med flere af jer. Det er dejligt, at I ved, at man altid kan ringe til sit stift for vejledning om dette og hint. Vi vil byde jer alle et stort velkommen - vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med jer, nye som erfarne medlemmer.

For de menighedsråd, der desværre ikke blev fuldtallige, vil der snarest blive meldt en dato ud til afholdelse af nyvalg eller udfyldningsvalg

God jul og godt nytår

Endelig vil vi ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår - et nytår som forhåbentligt vil byde på færre aflysninger, mindre corona og til gengæld masser af glæde og hyggeligt samvær. Det trænger alle vist til!