Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder

Nyhedsbrev juli 2021

Nye foldere og god sommer

Nyt om Juridisk Afdeling

Vi er i afdelingen glade for at vi her i foråret har kunne byde velkommen til jurist Anne Brøndum Breinhild, der er ansat i stiftsadministrationen i Viborg Stift. Anne skal arbejde særligt med byggesager, rådgivningsaftaler, gravstedssager og plansager.

Ligeledes er vil glade for, at specialkonsulent Pernille Lystbæk Facius, Aarhus Stift er vendt tilbage efter endt barsel og nu er klar til at påbegynde arbejdet igen.

Opdatering af vores materiale

Juridisk Afdeling foretager efter en fast plan en gennemgang af vores udsendte materiale for at sikre, at materialet er i overensstemmelse med gældende regler. Afdelingen har blandt andet seneste opdateret følgende:

  • At træffe en afgørelse
  • Vejledninger om sammenlægning af pastorater, menighedsråd og sogne
  • Vejledning om fritagelse for boafgift
  • Vejledning om at undgå brug af ulovlig arbejdskraft
  • Folder om stiftsråd
  • Folder om provstiudvalg
  • Vejledning om indmeldelse i og medlemskab af folkekirken

Nyt på hjemmesiden

På Juridisk Afdelings hjemmeside er der offentliggjort en vejledning om webtilgængelighed. Loven kræver, at sognets hjemmeside skal være tilgængelig også for mennesker med funktionsnedsættelser. Som sogn eller provsti skal I gøre opmærksom på, at I lever op til kravene. På hjemmesiden under general jura findes en vejledning og et webinar om emnet. Informationer og vejledninger fra Juridisk Afdeling kan ses på www.stiftsjura.dk.

Vi vil fra Juridisk Afdeling ønske alle en rigtig god sommer.