Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder
Postkasser

NYHEDSBREV MAJ 2020

Nye vejledninger og foldere

NYT OM
JURIDISK AFDELING

Specialkonsulent Pernille Lystbæk Facius, Aarhus Stift, er gået på barsel i starten af maj. Så hende kommer vi desværre til at undvære i et stykke tid.

Men til gengæld er Annica Ravn Uldbjerg Nielsen blevet fastansat som stiftsfuldmægtig. Hun har været i Viborg Stift fra 1. februar 2020, og den 1. maj 2020 overgik hendes ansættelse til Aarhus Stift. Annica har erfaring fra arbejde i en kommune og en statslig organisation. Stort velkommen til Annica.

Pernilles opgave som daglig leder af GiasCentret overtager chefkonsulent ved Viborg Stift, Katrine Søbo Stie Andreasen.

VEJLEDNING
BRUG AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

I de senere år har der været flere eksempler på, at menighedsråd har fået bøder for at have ansat ulovlig udenlandsk arbejdskraft. For at undgå at dette sker, har vi udarbejdet en vejledning som en hjælp til menighedsråd, som ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Vejledningen kan findes på Aalborg Stifts, Aarhus Stifts og Viborg Stifts hjemmesider.

VEJLEDNINGER
SAMMENLÆGNING AF PASTORATER, SOGNE OG MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsvalget er forestående, og i den forbindelse har der været flere ønsker om sammenlægning af enten pastorater, sogne og menighedsråd inden valget. Vi har benyttet lejligheden til at samle den erfaring, vi har gjort os i den forbindelse, således at vi kan præsentere jer for tre vejledninger, som fremadrettet guider jer, hvis I ønsker sammenlægning af pastorater, sogne, menighedsråd.

Vejledningerne kan findes på Aalborg Stifts, Aarhus Stifts og Viborg Stifts hjemmesider.

FOLDERE
STIFTSRÅD OG PROVSTIUDVALG

Når menighedsrådsvalget er veloverstået, skal der efterfølgende være valg til provstiudvalg og stiftsråd. For at gøre ekstra opmærksom på stiftsråd og provstiudvalg, har vi udarbejdet foldere om, hvad et provstiudvalg og et stiftsråd er, ligesom folderne giver en kort præsentation af deres kernekompetencer.

Folderne kan findes på Aalborg Stifts, Aarhus Stifts og Viborg Stifts hjemmesider.