Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder

Nyhedsbrev maj 2023

Til menighedsråd, kirkegårde og provstier i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

Nyt om Juridisk Afdeling

I stiftsadministrationen i Aalborg Stift er stiftsfuldmægtig Anne Ernst Sieborg startet den 1. februar 2023. Hun er barselsvikar for Pernille Bunk Stølefjell, som er gået på barselsorlov den 21. april 2023. Et stort og varmt velkommen til Anne, som allerede er godt i gang i Aalborg Stift og i Juridisk Afdeling, og rigtig god barsel til Pernille.

Ny vejledning

Juridisk Afdeling har lavet en ny vejledning om, hvordan man skal forholde sig i forhold til lyd- og billedoptagelser til møder. I kan blive mødt med et ønske fra enten tilhørere til et menighedsrådsmøde eller en ansat om at lyd- eller videooptage et mød med sin mobiltelefon. Vejledningen beskriver, i hvilke situationer lyd- og/eller billedoptagelse kan være tilladt, og hvilke situationer I skal være særligt opmærksomme på.

I finder vejledningen på vores hjemmeside ved at trykke her.

Opdatering af vores udsendte materiale

Juridisk Afdeling foretager efter en fast plan gennemgang af vores udsendte materiale for at sikre, at materialet er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Afdelingen har fx senest opdateret følgende:

  • Vejledning om offentlighedens adgang til møder
  • Vejledning om inhabilitet
  • Vejledning om at træffe en afgørelse
  • Vejledning om sammenlægning af menighedsråd
  • Vejledning om indmeldelse i og medlemskab af folkekirken
  • Folder ”Sådan fungerer et stift”

I finder vores opdaterede materiale på vores hjemmeside ved at trykke her.

Hjælpe jer

Vores primære funktion og fornemste opgave som Juridisk Afdeling er at hjælpe jer i sognene og provstierne, så det bliver nemmere for jer at varetage jeres funktioner. I er derfor altid velkomne til at kontakte os i jeres lokale stift med spørgsmål ros, forbedringsforslag samt inspiration til nyt materiale, vi kan lave til jer.