Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder

Nyhedsbrev november 2023

Til menighedsråd, kirkegårde og provstier i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

Nye vejledninger

Juridisk Afdeling har lavet en ny vejledning om registrering og afregistrering af gravminder og hvilke forhold, I menighedsråd skal være særligt opmærksomme på. 

Desuden har afdelingen lavet en vejledning om ladestandere, hvor både menighedsråd og provstier kan finde hjælp til forberedelse og etablering af ladestandere ved sognegården, kirken, kirkegården og præsteboligen.

I finder vejledningerne på vores hjemmeside ved at trykke her.

Opdatering af vores udsendte materiale

Juridisk Afdeling foretager efter en fast plan gennemgang af vores udsendte materiale for at sikre, at materialet er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Afdelingen har fx senest opdateret følgende:

  • Vejledning om mobilepay
  • Vejledningen om at træffe en afgørelse
  • Vejledning om menighedsrådets arbejde
  • Vejledning om offentlighedens adgang til møder
  • Vejledning om flytning af urner
  • Vejledning om menighedsrådets afgørelser på kirkegården 
  • Oversigt over hjemmesider til brug for provstiudvalgenes og menighedsrådenes arbejde 

I finder vores opdaterede materiale på vores hjemmeside ved at trykke her.

Hjælpe jer

Vores primære funktion og fornemste opgave som Juridisk Afdeling er at hjælpe jer i sognene og provstierne, så det bliver nemmere for jer at varetage jeres funktioner. I er derfor altid velkomne til at kontakte os i jeres lokale stift med spørgsmål ros, forbedringsforslag samt inspiration til nyt materiale, vi kan lave til jer.

 

Vi vil også gøre jer opmærksomme på, at GiasCentret afholder kurser for alle, der beskæftiger sig med gravstedssager og reglerne på kirkegården, hvad enten man er menighedsrådsmedlem eller ansat i et sogn eller et provsti. I kan læse mere om kurserne her: 

"Introduktion til Gias" onsdag den 22. maj 2024 i Herning

"Brugsret og kirkegårdsvedtægter" torsdag den 23. maj 2024 i Herning